Miljøverndepartementet

Klimakur 2020 legges fram

Nyhet   •   feb 17, 2010 09:59 CET

Etatsgruppen Klimakur legger i dag fram Klimakur 2020. Rapporten vurderer mulige tiltak og virkemidler for å oppfylle målet om at norske utslipp av klimagasser skal reduseres med 15 til 17 millioner tonn (når skog er inkludert) innen 2020.

Følg lanseringen direkte på nettsidene til Klima- og forurensingsdirektoratet