Landbruks- og matdepartementet

Klimatilpasser nye sorter i nord

Nyhet   •   sep 06, 2010 16:57 CEST

Nye og klimatilpassede sorter av gras og kløver blir viktig for et fortsatt landbruk i nord. Ved Bioforsk Nord er arbeidet med å utvikle nye sorter i gang, og prosjektet blir et av temaene når 130 forskere og andre aktører fra hele Nordkalotten samles for å diskutere nordlig landbruk og klima.

Kombinasjonen overvintrings-skader og en kald regnfull sommer har gitt en alvorlig fôrmangel i deler av Troms og Finnmark. Nye og mer robuste grassorter ville neppe overlevd de ekstreme tilstandene akkurat i år, men bøndene har lenge etterlyst sorter tilpasset et endret klima.

Nordnorsk Landbruksråd tok initiativet til prosjektet (Varclim), som er finansiert av Forskningsrådet og ledes av professor Odd Arne Rognli ved UMB på Ås. Noen av sortene testes nå ut ved Bioforsk Nord Holt i Tromsø(bildet), der forsker Sigridur Dalmannsdottir tar sin doktorgrad på prosjektet. Men direktør Øystein Ballari understreker at det vil ta mange år før nye sorter er tilgjengelig i markedet.
Nye og klimatilpassede sorter av gras og kløver blir viktig for et fortsatt landbruk i nord. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto.

Forsidebilde: Kløver og timotei eng. Foto: Tore Wuttudal, Samfoto.