Landbruks- og matdepartementet

Klimatoppmøtet i København

Nyhet   •   des 07, 2009 22:58 CET

Klimatoppmøtet i København starter i dag og varer til 18. desember. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er i København 17. desember. Landbruk- og matdepartementet er representert under hele møtet.

- Det overordnede målet er å begrense den globale temperaturøkningen til to grader i forhold til før-industrielt nivå. I Stortingsmelding nr. 39, - Klimautfordringene - landbruket en del av løsningen, synliggjør vi hvordan landbruket kan bidra til å nå dette målet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Jeg er opptatt av at den nye klimaavtalen blir så omfattende at vi får mekanismer som gjør det mulig å ivareta hensynet til matsikkerhet og sikre en effektiv og klimavennlig forvaltning av landbrukets produksjonsarealer, sier Brekk. - Det er også viktig at vi kan oppnå enighet om hvordan skogen i i-land skal regnes med slik at landene blir stimulert til å utnytte skogens positive rolle optimalt i klima-sammenheng. Det vil virke til å utløse det potensialet som er synliggjort i St.meld. nr. 39 for økt CO2-opptak i skog, økt lagring av karbon i varige treprodukter og klimagevinster ved mer bruk av tre og bioenergi, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Utfordringer for en ny klimaavtale i København
Regjeringen vil arbeide for å få en mest mulig ambisiøs politisk avtale på klimatoppmøtet i København. Denne må legge grunnlaget for videre arbeid mot en juridisk bindende klimaavtale som kan godkjennes av landenes nasjonalforsamlinger.Klima: - Jeg er opptatt av at den nye klimaavtalen blir så omfattende at vi får mekanismer som gjør det mulig å ivareta hensynet til matsikkerhet og sikre en effektiv og klimavennlig forvaltning av landbrukets produksjonsarealer, landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. 
Foto: Torbjørn Tandberg.

Nettportal
Det er opprettet en egen nettportal på regjeringen.no med informasjon om Norges posisjoner og bakgrunnsinformasjon om forhandlingene. Der ligger også en kalender som viser når de ulike statsrådene kommer til København og en oversikt over de viktigste begivenhetene i tilknytning til toppmøtet samt tilgang til nettoverførte pressebriefinger.

Nettoverføringer av pressebriefinger
Under toppmøtet vil Norges klimaforhandlingsdelegasjon ha jevnlige pressebriefinger for å ivareta journalistenes informasjonsbehov. Briefingene finner sted i Norges møterom på Bella-senteret og vil bli overført direkte på nett til regjeringen.no.

Mandag 7. desember kl 14.30 er det planlagt å ha den første briefingen. Øvrige tidspunkter vil bli offentliggjort senere.

Brekk i København 17. desember
Sammen med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deltar landbruks- og matminister Lars Peder Brekk den 17. desember på et nordisk seminar: Klima og bærekraftig høsting og produksjon av mat i Norden.

Nyttige nettsider:

Klimatoppmøtet i København starter i dag og varer til 18. desember. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk er i København 17. desember.  Landbruk- og matdepartementet er representert under hele møtet.