Ikomm

KlinIKT 2016

Nyhet   •   jan 08, 2016 13:07 CET

Pasientsikkerhet og teknologi, Lillehammer 19.-20. april 2016

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. Vi har fokus på det tverrfaglige feltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I 2016 arrangeres konferansen på Lillehammer med temaet pasientsikkerhet og teknologi. I dette ligger det både store muligheter og vanskelige utfordringer, og som dessuten kan være motstridene og derfor må veies mot hverandre.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men skal også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Arrangører er:

Sykehuset innlandet HF

NTNU

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

I samarbeide med Helse Bergen HF og Ikomm AS. Linda Svendsrud fra Ikomm sitter i Programkomiteen og lover to innholdsrike og spennende dager!

Konferansen blir holdt på Lillehammer Hotel, og blir åpnet tirsdag 19. april klokken 10.30 av Ordfører Espen G. Johnsen