KLP

KLP senker fondsgebyrene

Nyhet   •   sep 28, 2010 10:02 CEST

KLP Fondsforvaltning senker det årlige forvaltningshonoraret for de aktive aksjefondene KLP AksjeNorge og KLP AksjeNorden fra 1,20 til 0,75 prosent. Snittet blant sammenlignbare norske aksjefond er 128 prosent høyere.

Det er flere grunner til at KLP Fondsforvaltning har valgt å senke forvaltningsavgiften. For det første har forvaltningskapitalen økt, noe som gir stordriftsfordeler. Selskapet har også økt effektiviteten i å administrere aksjefondene. I tillegg har KLP en kostnadseffektiv distribusjon gjennom KLP.no og Skandiabanken.

Morningstars oversikt over norske aksjefond som investerer i Norge viser at det er 45 aksjefond med minsteinnskudd under 1 million kroner. Gjennomsnittlig årlig kostnad er 1,71 prosent.

Tilsvarende er det i Sverige 83 aksjefond som investerer i Sverige. Den gjennomsnittlige kostnaden for disse aksjefondene er 1,16 prosent.

KLP Fondsforvaltning ser at markedet etterspør både indeksfond og aktive fond. Uavhengig av om man velger indeksfond eller aktive fond er kostnader et veldig viktig element i langsiktig sparing.

Morningstar skriver følgende om KLPs reduksjon av forvaltningshonoraret: ”Nå er det ikke noen stor hemmelighet at vi i Morningstar liker fond med lave honorarer, men jeg blir glad på vegne av investorer når KLP reduserer kostnader til fordel for de som er investert. Samtidig hever KLP listen for hva som er ”billig” aktiv forvaltning for private investorer i markedet og etter hvert legger press på andre aktører.”