Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Kom med innspill til regjeringens digitale agenda

Nyhet   •   nov 25, 2011 12:30 CET

IKT-Norge inviterer til idéstafett for regjeringens Digital agenda, som skal legges fram i 2012. Kom med dine beste idéer innen 5. desember.

Alle idéer som kommer inn blir overlevert statsråden 13. desember. I anledning overrekkelsen vil IKT-Norge invitere noen idémakere som får delta på idémøtet med statsråden samme dag.

Her er eksempler på problemstillinger som kan være aktuelle å få innspill på i forbindelse med utarbeidelsen og oppfølgingen av den digitale agendaen:

 • Hvordan skal vi i Norge sikre innovasjon og vekst med utgangspunkt i IKT?
 • Hvordan kan vi gjøre offentlig sektor smartere og sikre et reelt digitalt førstevalg til innbyggerne?
 • Hvordan kan Norge bli best på teknologiutvikling og -anvendelse samtidig som vi sikrer velferd i verdensklasse?
 • Hvordan skal vi legge til rette for at flest mulig tar del i den digitale utviklingen?
 • Hva slags typer kompetanse trenger vi i fremtiden?
 • Hvilken fremtidsvisjon bør den nasjonale IKT-politikken strekke seg mot?
 • Hvordan kan du eller din organisasjon eller bedrift spille en rolle?

Praktisk informasjon:

 • Alle kan delta, det være seg som privatpersoner, grupper eller virksomheter, med fullt navn eller under psevdonym.
 • Hver idé skal beskrives med maksimalt 500 tegn.
 • Du kan gi inntil fem ideer, så plukk ut dine aller beste.
 • Innledende runde av idéstafetten på internett avsluttes 5. desember.
 • De beste presenteres for statsråden live under idéstafetten i Oslo 13. desember. IKT-Norge står for utvelgelsen

For å være med på stafetten fyller du ut skjemaet på nettsidene til IKT-Norge.