Forsvarsdepartementet Norge

Kommandoforhold i Libya-operasjonen

Nyhet   •   mar 22, 2011 08:27 CET

Norge setter inn seks F-16 kampfly med støttekapasiteter i en bred internasjonal koalisjonsoperasjon. Operasjonen vil håndheve FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973 i inntil tre måneder.

De seks norske kampflyene deployerte til området i dag. De norske flyene vil lande på Kreta, og være stasjonert der inntil det er avgjort hvor de skal ha base.

Forankret i FN
Den militære operasjonen over Libya er forankret i FN sikkerhetsrådsresolusjon 1973.

- Norge vil arbeide for en bredest mulig koalisjon med deltakelse fra regionen. Norske politiske og militære myndigheter må ha fullt innsyn og medbestemmelse under alle faser av en operasjon, både under planlegging og gjennomføring. Dette gjelder for eksempel operasjonsplan og engasjementsregler, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Bred koalisjon
Operasjonen ledes av USA i første fase. I en koalisjonsstyrke vil de deltakende landene fastslå hvordan styrken skal ledes. NATO er i ferd med å ferdigstille planer for ulike militære opsjoner og drøfter hvilken rolle alliansen skal ha i oppfølgingen av sikkerhetsresolusjonen.

- Det er viktig at den militære operasjonen som følger opp sikkerhetsresolusjonen omfatter både vestlige og land i regionen, sier forsvarsminister Faremo.