Kunnskapsdepartementet

Kommersiell utnyttelse av humane biobanker

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:40 CET

I 2007 ba Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Forskningsrådet om å foreslå tiltak som kunne gi en mer effektiv bruk av biobanker for både forskningsmessige og næringsmessige formål.

Det foreligger nå to rapporter  fra Forskningsrådet: "Gode biobanker – bedre helse" (2008) og "Potensial for kommersiell utnyttelse av humane biobanker" (2009). I den siste rapporten anbefales det å etablere et nasjonalt selskap som skal utvikle og drive næringsvirksomhet med utgangspunkt i de norske humane biobankene.

- Jeg er opptatt av at vi ser på alle muligheter for å utnytte den kunnskapen som ligger i norske biobanker, sier statsråd Tora Aasland.  - Det gjelder å utnytte biobankene både forskningsmessig og næringsmessig til det beste for samfunnet. Vi har nå et godt faglig grunnlag for videre arbeid, og Kunnskapsdepartementet vil sammen med andre berørte departementer vurdere hvordan denne og den tidligere rapporten kan følges opp.

Statsråden viser videre til at Forskningsrådet høsten 2009 bevilget 19 millioner kroner til Folkehelseinstituttet til investeringer i avansert utstyr som blant annet vil gi  bedre lagringsbetingelser for det biologiske materialet i  biobankene, lette gjenfinningen av prøver og legge grunnlaget for et mer effektivt uttak av større kvanta med prøver.

Rapportene finnes på Forskningsrådets hjemmeside