Forum for offentlige anskaffelser

Kommune-ansatte på messetur med leverandører mens anbudsprosess pågikk

Nyhet   •   aug 09, 2013 22:35 CEST

Ansatte i Trondheim kommune har vært med leverandører på Stockholmstur og Kinnarpsmessen samtidig som den samme leverandøren har deltatt i anbudsprosesser i kommunen. Dette avdekkes i en fersk rapport fra Trondheim kommunerevisjon, som fastslår at dette er i strid med regelverket. En av konkurrentene har gitt skriftlig klage til Innkjøpstjenesten i forbindelse med en av disse reisene, noe som medførte at anbudskonkurransen ble avlyst. 

...

Revisjonsrapporten viser også at ansatte i kommunen har vært med leverandører på Stockholmsturen og Kinnarpsmessen samtidig som den samme leverandøren har deltatt i anbudsprosesser i Trondheim kommune. Dette er i strid med kommunens retningslinjer for opprettelse av anbudsgrupper. Ifølge disse er likhet i behandling av leverandør viktig, det skal være åpenhet og rettferdig konkurranse, og det er oppfordret til særlig varsomhet i omgang med leverandør i en anbudsprosess før valget er tatt. Selv om kommunens representanter i de nevnte tilfellene har valgt å unngå produktene som inngikk i anbudskonkurransene, kan dette medvirke til at øvrige konkurrenter stiller spørsmål ved likebehandlingen og åpenheten i prosessen. En av konkurrentene har gitt skriftlig klage til Innkjøpstjenesten i forbindelse med en av disse reisene, noe som medførte at anbudskonkurransen ble avlyst.

Brudd på innkjøpsregler

En gjennomgang av anskaffelser på byutviklingsområder viser for øvrig at en kontrakt med antatt verdi over 50 millioner kroner ikke har vært utlyst på TED-databasen. Revisjonen er kritisk til dette bruddet på regelverket om offentlige anskaffelser. En megleravtale med et kraftmeglerfirma har gått utover kontraktstiden. Revisjonen er kritisk til at Innkjøpstjenesten har forlenget avtalen i flere omganger på grunn av kapasitetsproblemer.

Les mer... http://foa.no/blog/files/d4ee3edfd258c2cf842cf7ad6124d026-438.html#.UgVR5xZWuPs