Justis- og politidepartementet

Kommunene vil ha ansvar for overformynderiene også etter 31.12.2011

Nyhet   •   feb 10, 2011 09:52 CET

Departementet har i brev til kommunene og fylkesmennene varslet at den nye vergemålsloven ikke vil tre i kraft fra 1.1.2012, og at kommunene derfor må forberede seg på å ha ansvaret for overformynderiene også etter 31.12.2011.

Ikrafttredelsestidspunktet for den nye loven vil avhenge både av resultatene fra oppstartet forprosjekt og bevilgninger til reformen.