Agder Energi Nett

Kompensasjon ved strømbrudd

Nyhet   •   des 12, 2013 13:42 CET

Kompensasjon ved strømbrudd

Alle kunder som har hatt strømbrudd i mer enn 12 timer har krav på kompensasjon fra nettselskapet. Dette gjelder selv om strømbruddet ikke har ført til skade eller tap.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt at kunden selv må fremme krav om kompensasjon ved strømbrudd. Agder Energi Nett har en ordning som strekker seg lenger enn dette.

Selskapets husholdningskunder trenger ikke å fremme krav om kompensasjon for strømavbrudd. De vil automatisk bli kompensert for avbruddet på en av de påfølgende strømregningene i form av redusert nettleie.

Ordningen med automatisk kompensasjon gjelder ikke for næringskunder, hytter, fritidsboliger, veilys, pumpestasjoner og lignende. Eierne av disse anleggene må søke om kompensasjon for avbrudd. Elektronisk skjema for å søke om kompensasjon er tilgjengelig på aenett.no . Her finnes det også mer informasjon om kompensasjonsordningen.

Elektronisk skjema for å søke om kompensasjon

Her finner du mer informasjon om kompensasjonsordningen

Kan ta tid
Kompensasjonen vil normalt bli gitt som fratrekk på en av de påfølgende fakturaene. Men på grunn av at stormen førte til svært mange strømbrudd, til sammen 25.000 kunder var uten strøm i kortere og lengre tid, vil det ta noe tid før Agder Energi Nett får oversikt over hvem som har krav på kompensasjon. Kompensasjonen forventes derfor ikke å kunne bli gitt før i februar eller mars. Dette gjelder både husholdningskunder og andre kundegrupper.

Husholdningskunder som ikke har mottatt kompensasjon innen mars, anbefales å sende inn krav via det elektroniske skjemaet.

Kompensasjonssatsene er fastsatt i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer § 9A-2 første ledd, og satsene er som følger:

  • Strømbrudd 12-24 timer 600 kroner
  • Strømbrudd 24-48 timer 1400 kroner
  • Strømbrudd 48-72 timer 2700 kroner
  • Hver påbegynte 24 timer over 72 timer 1300 kroner