Miljøverndepartementet

Konferanse om klimavennlig byutvikling

Nyhet   •   nov 01, 2010 10:26 CET

Klimavennlige byer er tema for Miljøverndepartementets konferanse Framtidens byer 2010 som holdes i Drammen 2. og 3. november. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim deltar sammen med blant andre samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og kommunalminister Liv Signe Navarsete.

Framtidens byer er et samarbeid mellom de 13 største byene i landet om å utvikle byene på en mest mulig klimavennlig måte, blant annet ved å legge til rette for økt kollektivtransport og lavt energiforbruk. Toppmøte for Framtidens byer holdes under konferansens første dag. Hensikten er å trekke linjer for satsingen framover og diskutere hvordan man kan øke gjennomføringsevnen for programmet.

Ordførere fra alle byene deltar sammen med de tre statsrådene. Toppmøtet holdes tirsdag 2. november kl 12.15 – 14.15.

Ken Livingstone, en av Storbritannias mest markante politiske skikkelser siden 1970-tallet holder innlegg om klimavennlig politikk og lederskap tirsdag kl. 10.30. Han var Londons borgermester 2000-2008 og søker gjenvalg i 2012. Livingstone innførte blant annet køprising i London. Han er sammen med Bill Clinton initiativtaker til bysamarbeidet C40 Cities (Climate Leadership Group) og kjent for sin innsats for bedre miljø og kollektivtransport i London.

Onsdag holdes en rekke parallell-seminarer der man kan hente ny kunnskap og inspirasjon.

Sted: Union Scene, Drammen
Tid: Tirsdag 2. november kl. 09.30 – 17.30  og onsdag 3. november kl. 08.00 – 15.30

Fullstendig program