Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Konferanse om universell utforming

Nyhet   •   okt 26, 2011 10:32 CEST

BLD og KS inviterer til konferanse om universell utforming 2. desember 2011. Konferansen vil sette fokus på hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med universell utforming, og markerer samtidig FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2011.

Målgruppen for konferansen er både politiske og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner, fagfolk innen universell utforming, representanter fra de funksjonshemmedes organisasjoner og representanter fra statlige aktører.
Dette er en arena for utveksling av erfaringer, strategier og gode eksempler på arbeidet med universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner.

Sted: Thon Arena i Lillestrøm, 2. desember 2011

Påmelding: konferansen er gratis, men deltakerne må dekke eventuell reise og opphold selv.
Påmelding til konferansen

påmeldingsfrist: fredag 18.november 2011 klokken 1200.

For mer informasjon om konferansen, kontakt boligpolitisk rådgiver i KS, Christian Hellevang:
  (mobil 930 81 650)