Sekretariatet for konfliktrådene

​​​Konfliktrådet bistår i husleietvister

Nyhet   •   aug 14, 2017 07:00 CEST

Høst kan bety skifte av bolig – ikke minst for studenter. I gleden over endelig å ha fått seg tak over hodet er det mange som slurver med inngåelse av leiekontrakt. Det kan få fatale konsekvenser både for huseier og leietaker og kan resultere i store økonomiske utgifter. Da kan det være lurt å prøve et møte i konfliktrådet først. Det er gratis – og mange finner en løsning de kan leve med.

Konfliktrådet får jevnlig henvendelser hvor forholdet mellom huseier og leietaker har endt i store konflikter. Det kan dreie seg om alt fra økonomi – altså leiepris og depositum – men også uenigheter i bruk av fellesområder og parkeringsplasser. For at konfliktrådet skal legge til rette for et møte må begge samtykke og de må ha et ønske om å komme til enighet.

Type uenigheter

Eksempel på sak meklet i konfliktrådet er paret som ønsket å flytte ut før oppsigelsestida var utgått. Huseier ville ikke slippe dem tidligere da han var bekymret for ikke få nye leietakere. Det oppsto en konflikt og huseier tok seg inn i leiligheten uten parets samtykke. Paret vurderte anmeldelse, men ble henvist til konfliktrådet.

Uenigheter om utbetaling av depositum er ofte gjenstand for «diskusjon.»Eksempel her er leietakeren som vasker seg ut av leiligheten og ber om tilbakebetaling av depositumet. Huseier nekter å utbetale hele beløpet da han mener leietakeren har påført leiligheten skader eller vasket for dårlig. Her blir det ord mot ord og konflikten kan fort bli fastlåst.

Andre uavklarte forhold som er blitt forsøkt løst ved meklingsbordet gjelder spørsmål som hvem skal ha hagemøblene hvor? Kan det settes opp en levegg? Kan hunden være i hele hagen? Hvordan skal parkeringen være når vi får gjester? Dette er forhold som kan virke ubetydelige for utenforstående, men som kan bli «store» nok i et betent forhold. Ved siden av at det er billigere å finne en løsning via konfliktrådet, er det også viktig å snakke sammen hvis leieforholdet skal fortsette.

Mekleren er ingen dommer

Dersom konflikten ender i konfliktrådet, møtes partene sammen med en mekler som leder møtet. Mekleren er ingen dommer og tar ikke stilling til saken, men legge til rette for dialog mellom partene. Målet vil være at partene kommer frem til en løsning de begge kan godta.

For å unngå konflikt mellom huseier og leietaker anbefaler Forbrukerrådet husleiekontrakter. Slike «avtaler» er helt sentralt i forhold til å forebygge konflikter mellom partene. Sammen med husleieloven gir en god leiekontrakt trygghet for begge parter, og det er lettere å se hva som er avtalt om f.eks. oppsigelse, husleie og depositum.