Olje- og energidepartementet

Konsesjonskraftprisen for 2010

Nyhet   •   des 21, 2009 00:17 CET

Konsesjonskraft er en lovbestemt rett til uttak av kraft for kraftutbyggingskommunene og fylkeskommunene. Konsesjonskraftordningen skal innebære en varig økonomisk fordel for kommunene.

Konsesjonskraftprisen for 2010 er fastsatt til 10,27 øre/kWh. Dette er en økning fra årets pris på 9,70 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2010.

Et stort antall distriktskommuner og fylkeskommuner nyter godt av konsesjonskraftordningen. Markedsprisen i år har i gjennomsnitt vært rundt 30,5 øre/kWh, som er langt over konsesjonskraftprisen for i år på 9,70 øre/kWh. Markedsprisen for leveranser i 2010 ligger nå mellom 31 og 34 øre/kWh basert på NordPools kvartalspriser. Med en konsesjonskraftpris på 10,27 øre/kWh, ligger det til rette for at ordningen kan gi kraftkommuner og flere fylkeskommuner vesentlige inntekter også det kommende året.