Utenriksdepartementet

Konsultasjoner mellom Angola og Norge om menneskerettigheter

Nyhet   •   feb 16, 2011 09:19 CET

De første bilaterale konsultasjoner om menneskerettigheter mellom Norge og Angola ble holdt i Luanda 8. og 9. februar. Anstendig arbeidsliv var ett av hovedtemaene.

Statssekretær Erik Lahnstein og statssekretær for menneskerettigheter Antonio Bento Bembe innledet og det var deltakelse på høyt nivå fra fagbevegelsen, handelskammeret, sivile samfunn og myndighetene i Angola. Begge statssekretærene ga utrykk for betydningen av seminaret for utviklingen av forbindelsene mellom Norge og Angola.

Lahnstein la særlig vekt på betydningen av menneskerettighetsspørsmål og herunder anstendig arbeidsliv i norsk utenrikspolitikk. NHO og LO deltok fra norsk side og presenterte trepartsamarbeidet og sine erfaringer. UD presenterte politikken på anstendig arbeid-feltet, inklusive regjeringens strategi på anstendig arbeidsliv og næringslivets samfunnsansvar. Lederen for ILOs regionale kontor Vest-Afrika, deltok også og presenterte blant annet norsk-finansierte prosjekter i Angola på barnearbeid, likestilling, og arbeidsadministrasjon, inklusive arbeidstilsyn. Fra angolansk side deltok arbeidsgiverorganisasjonen CCIA og fagforeningen UNTA, en rekke departementer også på politisk nivå.

Det er store utfordringer i angolansk arbeidsliv. Det var stor interesse for norsk likestillingspolitikk og velferdssystem, trepartssamarbeidet og strategien for anstendig arbeidsliv.

Sikkerhet på arbeidsplassen
Dag to hadde fokus på menneskerettigheter og justissektoren, offentlig administrasjon og immigrasjon. Lahnstein la vekt på justissektorens sentrale rolle i etableringen av menneskerettighetsstandarder. Han la også vekt på den norske erfaring hvor sivilt samfunn spiller en avgjørende rolle. Fra norsk side var det var det innlegg fra sivilombudsmannen og Justisdepartementet. Fra angolansk side var det innlegg fra akademia, justisdepartementet, innenriksdepartementet og representanter for sivilt samfunn. International Organisation for Migration (IOM) deltok også.

Mange spørsmål ble diskutert, og sentralt var gapet mellom lovgivning og implementering, kapasitet og resurser. Ytringsfrihet, frie media, og menneskerettighetsforkjempere var også blant spørsmålene som ble tatt opp.

I margen av seminaret ble det holdt samtaler mellom de to statssekretærene. Lahnstein møtte også Angolas utenriksminister.