Kunnskapsdepartementet

Kontaktkonferansen tirsdag 19. januar 2010

Nyhet   •   jan 19, 2010 09:03 CET

Kontaktkonferansen er den viktigste årlige møteplassen mellom departementet og ledelsen ved landets universiteter og høyskoler. Konferansen tar opp viktige tema og utfordringer innen høyere utdanning og forskning. I år vil for første gang statsminister Jens Stoltenberg delta og holde hovedinnledningen.

I tillegg vil statsråd Tora Aasland klokken 11.50 dele ut likestillingsprisen på totalt 2 mill. kroner til et universitet eller høyskole som har utmerket seg i sitt arbeid med likestilling.

Innleggene på konferansen vil sendes direkte på www.regjeringen.no/kd.

Innlegget til statsminister Jens Stoltenberg vil starte 0935. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland vil holde sin innledning fra 1035.