Forsvarsdepartementet Norge

Kontrakt om utvikling av ammunisjon til F-35

Nyhet   •   nov 25, 2010 16:47 CET

Statssekretær Roger Ingebrigtsen deltok 25. november i kontraktsigneringen mellom Forsvaret og Nammo i Forsvarsdepartementet om utvikling av neste generasjons flyammunisjon til F-35, omtalt som APEX (Armour Piercing EXplosive).

- Det finnes i dag ingen reelle alternativer bortsett fra APEX som tilfredsstiller kravene i det flernasjonale F-35 programmet og samtidig møter Forsvarets behov for denne ammunisjonstypen, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen. 


Kontrakten er undertegnet. Adm. dir. Nammo Edgar Fossheim, statssekretær Roger Ingebrigtsen og sjef FLO generalmajor Trond R. Karlsen. - Foto: Forsvarsdepartenentet.

APEX ammunisjon vurderes å være aktuell for en rekke F-35 nasjoner og kan derfor ha et betydelig eksportpotensial. Dette utviklingsarbeidet inngår også som en viktig del av arbeidet med å etablere et godt industrisamarbeid i tilknytning til F-35 anskaffelsen.

- Nammo har en solid historisk bakgrunn i den industriaktivitet som ble skapt på Raufoss gjennom F-16 programmet, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

F-16 anskaffelsen var grunnlaget for oppstart av finmekanisk produksjon og moderne rakettmotorproduksjon på Raufoss. Gjennom industrideltagelsen i F-16 programmet fikk Nammo (den gang Raufoss Ammunisjonsfabrikker) an¬svaret for produksjon av rakettmotoren til Sidewinder-missilet som var hovedvåpenet til jagerflyet i flere år. Dette ble en formidabel suksess og medførte at Nammo ble posisjonert som en betydelig internasjonal aktør innen dette feltet med etterfølgende produksjon av andre rakettmotorer.

Utvikling av denne type ammunisjon er innenfor Nammos kjerneområde og er basert på over 100 års erfaring med utvikling og produksjon av ammunisjon. Nammo har i en årrekke produsert såkalt multi-purpose ammunisjon som kan benyttes av et bredt spekter jagerfly og bakkebaserte plattformer.

Kontrakten mellom Forsvaret og Nammo er om lag 82 mill. kroner. I tillegg vil Nammo selv bidra med i underkant av 28 mill. kroner.
- Det at Nammo selv går inn med egne midler i utviklingen viser også den tro bedriften selv har på utviklingen av denne ammunisjonstypen, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Også Forsvarets forskningsinstitutt vil delta i utviklingsarbeidet innenfor en estimert kostnad på noe over 7 mill. kroner slik at total utviklingskostnad er anslått til i underkant av 120 mill. kroner.