Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Koreaner skal smykke ut R6

Nyhet   •   jan 28, 2010 09:26 CET

Kunstneren Do Ho Suh (Korea/USA) vant den internasjonale konkurransen om kunst til uteromsplassen foran det nye Regjeringsbygg 6 (R6) med sitt prosjektGrass Roots Square.

- Do Ho Suhs prosjekt er svært overbevisende, både visuelt og konseptuelt. Prosjektet tar eksplisitt for seg spørsmål om makt, folkestyre og friksjonen mellom de styrende og de som blir styrt, heter det i juryens begrunnelse.

Det nye regjeringsbygget, R6, skal stå ferdig første kvartal 2012. Det er på 21.500 kvadratmeter  og vil romme 440 kontorplasser. I tillegg til å gi plass for Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet vil nybygget innebære at også Miljøverndepartementet kan flytte inn i regjeringskvartalet. Det samme vil en rekke ulike departementskontorer som i dag er spredd rundt på flere adresser i og utenfor regjeringskvartalet.