Fiskeri- og kystdepartementet

Krav til samordnede tiltak mot lakselus

Nyhet   •   des 22, 2009 17:31 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsatt en forskrift som pålegger oppdrettsnæringen å gjennomføre samordnede vinter og våravlusinger. Alle oppdrettsanlegg med laksefisk på kysten fra Rogaland til og med Nordland er pålagt å gjennomføre to samordnede avlusinger før den ville laksesmolten forlater elvene.

- Samordnet vinter- og våravlusing er et viktig tiltak for å sikre at villaksen kan vandre ut i havet uten å bli infisert av lakselus, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Den første avlusningen skal gjennomføres i januar, med de samme tiltaksgrensene som i den nasjonale luseforskriften. Gevinsten her vil ligge i samordningseffekten. Ved våravlusingen vil man i tillegg til samordningseffekten oppnå ytterligere effekt ved at tiltaksgrensen senkes til 0,1 lus pr fisk i gjennomsnitt.

Kontaktperson: Avdelingsdirektør Yngve Torgersen 901 43 951