Coop Norge

Krever opprydding

Nyhet   •   okt 29, 2010 16:04 CEST

Dagsrevyen gjennomførte i går et intervju med to representanter fra en av Coops konkurrenter som hevdet at de ikke spiste fisk eller andre produkter som var tilført tilsettingsstoffer som fosfat.  Bruk av fosfat i kjøtt, pålegg og bakerivarer er trygt, vanlig og lovlig. Tilsettingsstoffet bidrar til bedre bindeegenskaper, minske væskeslipp ved koking og tining - og dermed redusert svinn - og for å hindre at varene blir tørre.  Regelverket for bruk er strengt, og det skal tydelig fremgå av merkingen på produktet. Øvre grense for bruk av polyfosfater i kjøtt er satt til 0.5 prosent i det ferdige produkt. Vanlig bruk i kjøttvarer ligger på 0.2-0.3 prosent, altså om lag halvparten av det tillatte.

Coop er likevel ikke fornøyd med bildet som den siste tiden har tegnet seg av norsk fiskerinæring. Coop vil derfor sende et brev til Fiskeridepartementet hvor man krever en gjennomgang av regelverket.

- Regelverket er komplisert, og en kan ikke forvente at forbrukerne forstår dette og klarer å stille krav til dette. Dette må tas av næringen, og nå må man gå grundig til verks, sier Kløvstad. Han trekker også fram miljøkritikken som har kommet mot oppdrettsnæringen, og som nå langt på vei har fått støtte fra Direktoratet for Naturforvaltning. – Dette gjør at vi i dagligvarebransjen kommer i en nærmest umulig posisjon. Derfor vil vi også kreve at regjeringen går gjennom alle sider av norsk oppdrettsnæring for å klargjøre om regelverket er bra nok. Næringen er ung, og har en del barnesykdommer. Disse hullene må tettes, sier Kløvstad.

Oppsummert:

  • Bruk av fosfat: Fosfat er et tilsettingsstoff som brukes for som bindemiddel og stabilisator i enkelte matvarer. Det er strenge regler for bruk av fosfat
  • Merking av produkter: I de produkter fosfat er benyttet, er disse merket i innholdsfortegnelsen i henhold til merkeforskrift.
  • Fosfat i fisk: Dokumentasjon vi har innhentet så langt viser at det IKKE brukes fosfat i Coops rene fiskeprodukter og i fiskeråstoffet til bearbeide fiskeprodukter (eks. fiskekaker). Vi er heller ikke kjent med at fosfat brukes i rene fiskeprodukter i Norge.
  • Fosfat i kjøtt: I kjøtt- , meieri- og bakevarer, brukes fosfat som tilsetningsstoff i blant annet påleggsprodukter og kjøtt, samt enkelte kyllingprodukter.