Kunnskapsdepartementet

Kristin Halvorsen mottok Kulturskoleutvalgets rapport

Nyhet   •   sep 07, 2010 17:26 CEST

-Jeg takker for det arbeidet utvalget har nedlagt i rapporten ”Kulturskoleløftet – Kulturskole for alle”. Dette utvalgets arbeid er et skritt i retning av å få oppfylt målene i Kulturskoleløftet II, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun mottok Kulturskoleutvalgets rapport.

-Nå vil jeg bruke noe tid på å sette meg inn i forslagene utvalget kommer med før jeg kommenterer innholdet ytterligere, sa Halvorsen ved framleggelsen.

Kulturskoleutvalget ble satt ned i desember 2009 og ble fram til april 2010 ledet av Theo Koritzinsky, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo. Fra 18. mai 2010 overtok nestleder i Musikernes fellesorganisasjon, Hans Ole Rian, arbeidet som leder av utvalget.

Utvalget skulle se på mulighetene for et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen.

Utvalget ble også bedt om å se nærmere på kulturskoleaktivitetenes kvalitet, pris og tilgjengelighet. En hovedmålsetting for utvalgets arbeid har vært å synliggjøre ulike alternativer som bidrar til å sikre et forsterket, mer kulturelt og likeverdig kulturskoletilbud for flere barn til en rimelig pris, med god kvalitet og en effektiv utnyttelse av ressursene.

Lenke til rapporten fra utvalget

Lenke til pressemedling fra utvalget

Les om sammensetning og mandat her