Kronprinsparets Fond

Kronprinsparet åpnet Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring hos Arbeidsinstituttet i Buskeurd

Nyhet   •   sep 15, 2014 17:30 CEST


Norges første nasjonale vitensenter for styrkebasert læring ble høytidelig åpnet av Kronprinsparet i dag. Vitensenteret har sine lokaler hos Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) i Drammen. Senteret skal skape organisasjoner og oppvekstmiljøer som begeistrer, og gjennom forskningsbasert kunnskap skal Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring være et ledende kunnskapssenter på området.

- Gjennom snart fire år har Kronprinsparets fond samarbeidet med Arbeidsinstituttet i Buskerud, og blitt overbevist om den gode metodikken. Det er viktig å lære av det som fungerer bra og ta det videre. Det er nettopp det som gjøres nå, med etableringen av Nasjonalt senter for styrkebasert læring, sa Kronprinsesse Mette-Marit da hun åpnet senteret sammen med Kronprins Haakon.


Utvikle og spre kunnskap om styrkebasert læring

Vitensenteret er etablert som et resultat av et langvarig samarbeid mellom Buskerud fylkeskommune ved Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB) og fagmiljøet Lent as. Formålet er å utvikle og spre kunnskap om styrkebasert læring til ulike offentlige og private virksomheter i Norge. Støtten Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB) har fått gjennom samarbeidet med Kronprinsparets Fond har bidratt til å gjøre etableringen av Vitensenteret mulig.

-  Vi har gjennom mange år erfart at denne type tenkning utløser et potensial av muligheter både hos elever og medarbeidere. Det er disse erfaringene og resultatene vi nå skal formidle systematisk i landets første fagmiljø for utviklingsarbeid i styrkebasert tenkning, sier styreleder og fylkesutdanningssjef Jan-Helge Atterås.

 

Internasjonal læringsfestival i 2016

Vitensenteret er allerede i gang med et av det første studiene i styrkebasert arbeid i Europa. Studiet er kommet i stand gjennom et  samarbeid med høgskolen i Buskerud og Vestfold. I tillegg til dette vil Vitensenteret starte opp en rekke spennende kurs allerede denne høsten.I april 2016 vil det bli arrangert en internasjonal læringsfestival i Drammen. Her samarbeider senteret med internasjonale fagmiljø.
-  Nasjonalt vitensenter for styrkebasert læring skal bidra til kunnskapsutviklende skoler og organisasjoner hvor alle involveres, arbeider og lærer sammen.  Vitensenteret skal være en formidler av forskningsbasert kunnskap innen Positiv psykologi og Appreciative Inquiry, sier Ingebjørg Mæland som sammen med Hauger utgjør den daglige ledelsen.


Mestring og læringsglede gir resultater

Samtaler om egne suksesser og ressurser utløser engasjement og skaper positive mestringsforventninger. Resultater viser at bare det å stille positive spørsmål i seg selv kan utløse viktige endringer.
-  Bedrifter som legger til rette for at medarbeidere kan gjøre det de er gode til hver dag, har mindre fravær og bedre helse enn i andre bedrifter. Mye tyder derfor på at bruk av en slik ressursorientert ledelsesstrategi både skaper bedre helse for menneskene og mer effektive resultater for bedriften, sier daglig leder Bjørn Hauger.


Om Nasjonalt Vitensenter for styrkebasert læring:

-  Norsk vitensenter for styrkebasert læring AS eies av Buskerud fylkeskommune og Lent AS
-  Vitensenteret skal utvikle og spre kunnskap om styrkebasert læring til ulike offentlige og private virksomheter gjennom forskning, studier og samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge og internasjonalt.
-  Vitensenteret ligger i Drammen med tilknytning til Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB)
- AiB har brukt styrkebasert læring og kunnskapsutvikling i flere år. Fra å tenke reparasjon og problemløsning til forløsning av potensial – gjennom praktisk tilnærming. AiB har også testet og utviklet en rekke praktiske verktøy til dette arbeidet»
- AiB har vært en pådriver i arbeidet med å etablere det nasjonale vitensenteret. Medarbeiderne og ungdommene i AiB er med på arbeidet vitensenteret gjør. AiB fungerer som et laboratorium og utstillingsvindu for vitensenteret for inspirasjon og videreutvikling


Styreleder:
Jan-Helge Atterås, fylkesutdanningssjef, Buskerud fylkeskommune – mobil 906 68 627

Styremedlemmer:
• Herleik Tosterud, partner i Lent as
• Helen Bjørnøy, Fylkesmann i Buskerud
• Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, Abelia
• Kenneth Gergen (USA), professor og direktør for The Taos Institute (www.taosinstitute.net)

Daglig ledelse
Bjørn Hauger (daglig leder); bjorn@lent.no, mobil  975 63 159.
Ingebjørg Mæland; ingebjorg.meland@bfk.no, mobil 975 88 609.