Landbruks- og matdepartementet

Kulturlandskap: Kulturarven som reisemål

Nyhet   •   feb 26, 2010 09:25 CET

Kulturlandskap: Kortreist mat regional byggeskikk og et jordbrukslandskap i bruk. Trendene i reiselivet går mot det eksotiske, det stedegne, det unike og det autentiske. Seminarrekken Breidablikk tar opp debatten når kulturarven blir reisemål.

Biologisk mangfold, kulturminner og andre verdier i kulturlandskapet er ikke bare en verdifull arv, men også ressurser som kan legge grunnlag for nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling i Norge. Breidablikkseminaret tar opp diskusjonen om kulturarven som reisemål, og ser blant annet også på problemstillinger knyttet til kommersialisering og slitasje.

Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark er en av seminarets samarbeidspartnere og fra Norsk institutt for skog og landskap innleder vegetasjonsøkolog Anders Bryn om Gjengroing i reiselivets landskap.

Thorbjørnrud Hotell, Jevnaker,
4. mars 2010.02.25.

Kulturlandskap: Kortreist mat regional byggeskikk og et jordbrukslandskap i bruk. Trendene i reiselivet går mot det eksotiske, det stedegne, det unike og det autentiske.