Accountor AS

Kundebrev februar 2017

Nyhet   •   feb 03, 2017 14:17 CET

Tvangsmulkt ved sen levering av pliktige meldinger

Fra og med 1. januar 2017 kan skattemyndighetene pålegge bedrifter tvangsmulkt ved for sen levering av diverse lovpålagte meldinger, som mva-melding (tidligere omsetningsoppgave), skattemelding (tidligere selvangivelse), tredjepartsopplysninger som aksjonæroppgave, informasjon om boligsameier, pass og stell av barn, data om verdipapirfond og innskudd, utlån og renter m.m. Man kan også ilegges tvangsmulkt dersom det er åpenbare feil i innleverte opplysninger, eller dersom man ikke har rettet seg etter pålegg om bokføring.

Skatteetaten vil sende brev med varsel om at tvangsmulkt vil løpe fra en gitt dato dersom opplysninger ikke leveres. Dagsmulkt for manglende mva-melding og skattemelding er kr. 524,50, maks kr. 52.450; tredjepartsopplysninger gir dagsmulkt på kr. 2098, maks kr. 52.450, mens bokføringspålegg gir kr. 1049 (kan i særskilte tilfeller settes høyere) med maks kr. 1.000.000.

Kilde: www.skatteetaten.no

Ikke hjemmel for forskudd på feriepenger

Det er ikke anledning til å betale feriepenger på forskudd til en arbeidstaker i januar da ferieloven stadfester at de skal utbetales når ferien avvikles. De aller fleste bedrifter betaler imidlertid ut feriepenger til alle ansatte i en av sommermånedene for å forenkle prosessen, og de fleste arbeidstakere tar ut ferie i dette tidsrommet. Hvis en arbeidsgiver velger å utbetale forskudd av feriepenger kan det ytterste konsekvens medføre at beløpet må betales igjen når arbeidstaker avvikler ferie.

Dersom en arbeidstaker ønsker å ta ut forskudd på lønn, f.eks. for å betale billetter som skal benyttes påfølgende sommer, kan arbeidsgiver gjøre dette. Det skal da beregnes og trekkes skatt av dette beløpet. Feriepengene er (i utgangspunktet) fritatt for forskuddstrekk, så dersom arbeidstaker tilbakebetaler forskuddet med feriepenger går vedkommende glipp av fritaket fra forskuddsskatten inneværende år – men dette utlignes året etter når ligningen gjøres opp.

Dersom arbeidstakeren slutter skal man utbetale alle utestående feriepenger sammen med sluttlønnen. Partene kan imidlertid bli enige om at feriepengene opptjent inneværende år kan utbetales året etter.

Kilde: www.infotjenester.no

Rapporteringsfrist for kjemikalier 15. mars

Mengde kjemikaler brukt i 2016 skal rapporteres til produktregisteret innen 15. mars 2017. Dette gjelder bedrifter som produserer eller importerer kjemikalier og derfor plikter å registrere disse i produktregisteret etter deklareringsforskriften. Forbruket må meldes gjennom den elektroniske løsningen til Miljødirektoratet, som man får tilgang til via Altinn. Miljødirektoratet veileder bedrifter i hvordan de bruker den dersom har behov for det. Utenlandske bedrifter må fremdeles rapportere på papir, men elektronisk løsning for dem skal være på plass i løpet av 2017.

Kilde: www.sticos.no

Viktige datoer i februar

  • 1. februar – frist for innsending av årsoppgave til arbeidstaker. Frist for søknad om levering av årsterminoppgave for mva (omsetning lavere enn 1 million NOK)
  • 6. februar – frist for innsending av A-melding
  • 10. februar – frist for betaling av frist for innsending av mva-melding. Frist for betaling av mva. Frist for innsending av kompensasjonsmelding.