Accountor AS

Kundebrev januar 2017

Nyhet   •   jan 11, 2017 13:21 CET

  Økt skatt på kjøregodtgjørelse

  Det blir nå dyrere for arbeidstakere å bruke egen bil på jobben. Regjeringen har fastsatt nye reisesatser i statens særavtaler for 2017 – noe de aller fleste private aktører også følger. Satsen for kjøregodtgjørelse endres imidlertid ikke, og vil fortsatt være kr. 4,10 pr. km i 2017. Samtidig reduseres den skattefrie kjøregodtgjørelsen fra kr. 3,80 til 3,50, slik at den skattepliktige satsen øker fra 30 øre til 60 øre pr. km. Dette medfører en lavere kompensasjon til den ansatte for å bruke egen bil i jobbsammenheng. Private aktører står imidlertid fritt til å inngå egne avtaler om andre satser dersom de ønsker det.

  Kilde: www.infotjenester.no

  Endring i sykepengeberegning

  Regjeringen foreslår å endre lovverket for beregning av sykepenger og andre ytelser fra NAV for å forenkle prosessen for arbeidsgivere. Etter innføring av a-meldingen i 2015 rapporteres alle lønnsutbetalinger månedlig, men når det skal betales sykepenger eller annen lønnskompensasjon (som omsorgs-, pleie-, svangerskaps- eller foreldrepenger) må opplysninger som angår dette rapporteres separat ut fra dagens lovverk. Forslaget går ut på at disse pengene skal beregnes ut fra de siste tre månedenes a-melding, i stedet for dagens ordning, der sykepenger skal beregnes ut fra inntekt de siste fire uker eller siste måned før sykemelding. Dette vanskeliggjøres da a-melding kan være en måned gammel.

  Dersom den ansatte har store variasjoner i månedlig inntekt skal det beregnes sykepenger ut fra gjennomsnittslønnen de siste 12 måneder.

  På grunn av nødvendige tilpasninger hos NAV vil lovforslaget tidligst være aktuelt fra 2018.

  Kilde: www.infotjenester.no

  Arbeid mot vold og trusler om vold i arbeidslivet

  Fra 1. januar 2017 gjelder nye regler mot vold og trusler om vold i arbeidslivet. Både offentlig og privat tjenesteytende virksomheter er særskilt utsatt for å bli utsatt for vold eller trusler om vold. Det har de siste årene vært en økende tendens til vold og trusler, og Arbeids- og Sosialdepartementet har innført nye forskrifter. Ut fra disse skal arbeidsgivere nå kartlegge risiko for vold og trusler, gi ansatte nødvendig opplæring i å forebygge og håndtere vold og trusler, gi nødvendig informasjon om rutiner for forebygging, håndtering og oppfølging av volds- og trusselsituasjoner, samt gjennomføre nødvendige tiltak og på en god måte følge opp ansatte som blir utsatt for vold og trusler.

  Kilde: www.sticos.no

  Viktige datoer i januar

   16. januar – frist for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift31. januar – frist for levering av aksjonærregisteroppgave