Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministeren åpnet IKT-senter

Nyhet   •   jan 20, 2010 11:49 CET

Kristin Halvorsen åpnet i dag IKT-senteret for utdanningen i Tromsø.

– Dette er senteret skal gjøre en viktig jobb. Senteret skal hjelpe elever og lærere til å bli enda flinkere til å bruke digitale verktøy for å nå målet om mer og bedre læring, sier kunnskapsministeren.

Senteret skal arbeide for at bruk av IKT øker kvaliteten i opplæringen, styrker læringsutbyttet og bedrer læringsstrategier hos barn, elever og studenter.
Det har som oppgave å spre ny, forskningsbasert kunnskap, men også kunnskap vunnet gjennom erfaringer blant annet i skolehverdagen.

Både grunnopplæringen, barnehage og lærer- og førskolelærerutdanningen er målgrupper senteret skal jobbe opp mot. Senteret skal formidle kunnskap og forskning om bruk av IKT til både det pedagogiske personalet, og til ledere og IKT-ansvarlige i kommuner, skoler og barnehager.
– Veiledning om bruk av IKT i skolen skal nå skje på en bedre og mer helhetlig måte, sier Halvorsen.

Det skal også samle og gjøre tilgjengelig informasjon om utdanning og yrker, og gi elevene støtte ved valg av utdanning og karriere.

IKT-senteret for utdanningen skal ha hovedkontor i Tromsø, med avdelingskontor i Oslo. I det nye senteret inngår virksomhetene UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU - forsknings- og kompetansenettverk for IT samt noen oppgaver fra Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet. Senteret blir ledet av Sylvi Barman- Jensen.

Senterets nettsider:

Senterets nettsider: http://www.iktsenteret.no/