Forbundet for ledelse og teknikk

Kunnskapsministeren delte ut FLTs utdanningspris

Nyhet   •   nov 17, 2016 14:14 CET

Det er ikke så ofte jeg deler ut priser for LO-forbund sa Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han var invitert av FLT til å dele ut FLTs utdanningspris. Denne gangen ble den delt ut til Sunniva Bratt Slette og Synne Mari Pedersen som hadde skrevet en masteroppgave på NTNU med tema: Finansiere overgangen til en grønn økonomi.

Gjennom datainnsamlingen til masteroppgaven ble det gjennomført 46 intervjuer med representanter fra 33 ulike utvalg av offentlige og private bedrifter og organisasjoner. Oppgaven fikk karakteren A og er blant annet brukt som et bidrag i regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft. De har funnet ut at mange prosjektene som har et stort potensiale til å gjøre norsk industri mer konkurransedyktig internasjonalt aldri vil bli noe av ettersom rett kapital til rett tid mangler. De foreslår derfor å opprette en «grønn investeringsbank» med et todelt mandat som både skal kunne investere i utvikling av ny, lovende teknologi og samtidig skalere opp eksisterende løsninger.

Blitt lagt merke til langt utenfor akademia
Vi trenger en nordisk grønn investeringsbank som tar større risiko for å få fart på det grønne skiftet». Dette er hovedkonklusjonen i en mastergrad som kan bli en del den norske virkemiddelpolitikken om ikke lenge. Denne fremtidsrettede mastergradsoppgaven har også blitt lagt merke til langt utenfor akademia og LO-forbundet for Ledelse og Teknikk deler ut sin årlige utdanningspris på 150.000 kroner til denne oppgaven.

Mastergradsstudentene innenfor strategi og ledelse ved NTNU Synne Mari Pedersen og Sunniva Bratt Slette har under oppgaven jobbet tett opp mot ekspertutvalget for grønn konkurransekraft under ledelse av Idar Kreutzer som har inkorporert studentene sine funn i sin innstilling. «Mastergradsoppgaven står ikke bare til beste karakter. Den griper rett inn i vår tids største utfordring og den kan bli en viktig del av det norske virkemiddelapparatet nesten før blekket fra oppgaven er tørt», sier professor og veileder Anne Magerholm Bratt ved NTNU.

Honør også til NTNU-miljøet
Pedersen og Slett har fått prisen i skarp konkurranse med andre oppgaver innenfor strategi, teknologi og ledelse. Forbundsleder i FLT Jonny Simmenes mener at denne oppgaven viser vei for det grønne skiftet og viser også betydningen av raskt å kunne kommersialisere forskning for å komme videre. «Vi i FLT er veldig opptatt av å få akademia til å jobbe tetter mot nærings- og arbeidslivet. Det er særlig gledelig og spennende at unge studenter på mastergradsnivå viser vei, og jeg vil også gi honnør til NTNU-milljøet og veilederen professor Anne Magerholm Fet som tydelig inspirerer til grønn innovasjon», sier Simmenes. Han opplyser ellers at prisen vil bli delt ut på FLT sitt utdanningsseminar 15. november hvor også statsråd Torbjørn Røe Isaksen vil være til stede.

Vi har ikke hatt finansielle instrumenter som kan vri utviklingen til en grønnere industri. Dagens virkemiddelapparat innenfor Innovasjon Norge, Enova m.m. gjør mye bra, men det er behov for å ta betydelig større risiko for å få til det grønne skiftet. Dagens virkemiddelapparat er ikke rigget for dette. «Denne mastergradsoppgaven har gått gjennom alle disse virkemidlene, og konkluderer med at man trenger risikokapital for å få større fart på det grønne skiftet. Og så viser studentene Pedersen og Slette vei og foreslår at man da kan etablere en nordisk grønn investeringsbank som skal bygges på større risiko. Jeg merker meg da at ekspertutvalget langt på vei har kjøpt både studentenes strategiske utgangspunkt og det konkrete forslaget», sier Anne Magerholm Fet. Hun legger heller ikke skjul på at hun også er stolt på vegne av disse fremragende studentene og studiemiljøet vårt her i Ålesund som hele tiden arbeider for å krympe avstanden mellom forskning, næringsliv og praktisk politikk.

Les masteroppgaven her.