Kommunal- og regionaldepartementet

Kunnskapsoversikt over forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet

Nyhet   •   feb 08, 2011 16:23 CET

Her finner du en kunnskapsoversikt som dokumenterer og vurderer forskning om vanskeligstilte på boligmarkedet. Kunnskapsoversikten kan også brukes som oppslagsverk.

Som vedlegg ligger korte sammendrag av forskningsrapportene. Oversikten er utarbeidet av Rambøll Management på oppdrag fra Husbanken.