Gassnova SF

Kutter kostnadene for transport av CO2

Nyhet   •   jun 26, 2013 16:20 CEST

Flere tester er allerede utført i denne tanken hos Büscherhoff i Tyskland. Tanken skal nå bli bygd om til en demonstrasjonsmodell for videre testing. Foto: Environgas

Tankskip som frakter naturgass fra Norge til kontinentet går tomme tilbake. Med en norskutviklet teknologi blir de i stand til å ta CO2 i retur.

Hvert år seiler rundt 500 skip med flytende naturgass (LPG) fra Norge til kontinentet. Når gassen er losset, vil det alltid finnes rester igjen i tankene.

For at skipene skal ta annen last enn LPG må tankene spyles rene med intertgass (gass som ikke reagerer med andre stoffer). Dette er imidlertid så tidkrevende og kostbart at skipene i stedet går tomme tilbake. Dermed utnytter de bare halve kapasiteten.

Nå er Environgas i Stavanger, sammen med Tritec på Bryne og Büscherhoff Spezialverpackung i Tyskland, i ferd med å utvikle en løsning som gjør at tankene kan bli mye raskere rengjort. Prosjektet er støttet av CLIMIT-programmet.

– Den eneste metoden som fins for å rengjøre tankene i dag tar 70-90 timer. Med Rapid Purge-teknologien kan vi redusere tiden til under det halve, kanskje ned mot en tredel, sier prosjektleder Egil Sæl fra Environgas.

Dermed er det mulig for skipene å ta med annen last tilbake, og redusere transportkostnadene betydelig.