Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Kvinnepanelet utfordrer Lysbakken

Nyhet   •   sep 24, 2010 09:14 CEST

Mandag overleverer kvinnepanelet sin rapport til barne- likestillings,- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Tid: Mandag 27.september kl.11.00-12.00.

Sted: Nobels fredssenter, Brynjulf Bulls Plass 1, Oslo

-  Jeg gleder meg til å ta i mot kvinnepanelets rapport og ser fram til en viktig debatt om utfordringer og fornyelse i likestillingspolitikken,  sier barne- likestillings,- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Kvinnepanelet ble etablert av Lysbakken 1. februar. Panelet har vært bredt sammensatt, og ledet at Loveleen Rihel Brenna.

Kontakt: Raheela Chaudhry 91883568