Miljøverndepartementet

-Kyotoprotokollen ikke nok til å begrense global oppvarming

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:11 CET

-Norge har alltid vært en støttespiller for Kyoto-protokollen, men vi må erkjenne at den alene ikke er nok til å begrense den globale oppvarmingen. Det sa Norges forhandlingsleder Henrik Harboe i debatten om Kyoto-protokollen på klimamøtet i Durban tirsdag.
 

Spørsmålet om Kyotoprotokollens framtid er et av de mest sentrale på klimatoppmøtet. Protokollen utløper i 2012. Norge er blant de landene som har sagt seg villig til å inngå i en ny forpliktelsesperiode, forutsatt at det blir enighet om en prosess mot en avtale som omfatter alle store utslippsland.
 
-Både industriland og utviklingsland leter etter måte å komme videre på, også når det gjelder spørsmålet om en ny forpliktelsesperiode under Kyotoprotokollen. Det er viktig å vise lederskap, og mange land er innstilt på å gjøre det, sa Henrik Harboe.
 
Han minnet om at klimakonferansen har et overordnet mål: å redusere global oppvarming ved å redusere klimagasutslipp.  
 

 
Norges forhandlingsleder Henrik Harboe. (Foto: Tone Hertzberg)

-Kyotoprotokollen alene dekker bare 27 prosent av verdens utslipp, og vil dekke bare 15 prosent i framtiden siden flere land har signalisert at de ikke vil forplikte seg i en ny periode. Vi trenger derfor en balansert løsning som omfatter alle land. Da må vi søke kompromiss i stedet for å innta ekstreme posisjoner, sa Harboe.

USA har ikke tilsluttet seg Kyotoprotokollen, og Japan, Canada og Russland har sagt at de ikke vil inngå i en ny forpliktelsesperiode. Utslippsforpliktelsene omfatter heller ikke store utviklingsland som India og Kina.