Kystverket

Kystverkkonferansen 2009: Erfaringer etter ’Full City’

Nyhet   •   des 03, 2009 09:56 CET

Kystverkkonferansen 2009 arrangeres i dag i Svolvær. Konferansen har fått tittelen ”Det skjer igjen – erfaringer etter ’Full City’”.Av kystverket.no03.12.09

  • Det viktigste fra konferansen presenteres på tvitter utover dagen.
  • Konferansen består av tre hovedbolker:

    I bolk 1 er ”Full City”-aksjonen bakteppet. Her er bidragsyterne kommunikasjonsdirektør Ola Stenvaagnes (møteleder), sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, seniorrådgiver Trond Ski og beredskapsdirektør Johan Marius Ly (alle Kystverket), samt operativ inspektør Stein Solberg ved Hovedredningssentralen Sør-Norge

    Bolk 2 er et visuelt spill, der scenarioet at en tankbåt på veg fra Murmansk kolliderer med et annet tankskip. Bolken blir ledet av kommentator Bente Aasjord. Medvirkende er forskningsleder Merete Øverli Moldestad fra SINTEF, formann Roger Hansen fra Finnmark Fiskarlag, ordfører Kristina Hansen fra Nordkapp kommune, rådgiver miljøforvaltning Sigurd Enge fra Miljøstiftelsen Bellona, adm. direktør Sjur W. Knudsen fra NOFO, orlogskaptein Svein Georg Gabrielsen fra Forsvaret, samt beredskapsdirektør Johan Marius Ly og sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen, begge fra Kystverket.

    I bolk 3 blir det en dialogsekvens, der temaet er ”Er nullvisjon for havarier en utopi?”. Deltagere i dialogen vil være fungerende sjøfartsdirektør Sigurd Gude fra Sjøfartsdirektoratet, forskningssjef Arne Johan Ulven fra Norsk Senter for Maritim Medisin, informasjonsdirektør Tor O. Iversen fra Luftfartstilsynet, administrerende direktør Siri Hatland fra Fraktefartøyenes Rederiforening, samt kystdirektør Kirsti L. Slotsvik fra Kystverket.

    Det er rundt 120 deltakere til Kystverkkonferansen 2009. Disse vil få en interessant konferanse, i en litt utradisjonell innpakning.