Forum for offentlige anskaffelser

Lager grenser mellom kjøpere og selgere på helsemarked verd nær 20 mrd årlig

Nyhet   •   des 06, 2013 17:10 CET

Samhandlingen mellom produsenter og leverandørene i helsesektoren og medarbeiderne i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst er regulert i en fornyet samarbeidsavtale som skal gjelde fra kommende årsskifte. Helseforetaket kjøper varer for rundt regnet 20 milliarder kroner i året - for en stor del av de produsentene og leverandørene som er med på avtalen. Den nye samarbeidsavtalen er inngått mellom LFH – bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi, Legemiddelindustriforeningen (LMI) og Helse Sør-Øst. Den skal sikre en åpen og tydelig samhandling mellom helseforetakene og helseindustrien, samtidig som den legger grunnlag for mer samarbeid om forskning.
LFH organiserer i dag rundt 115 leverandører av medisinskteknisk utstyr, medisinsk forbruksmateriell, hjelpemidler til personer med funksjonsnedsettelser, og øvrig velferdsteknologi. Organisasjonens medlemmer leverer produkter både til helseforetak, NAV, kommuner, og det private helsemarkedet i Norge. Samlet omsetter medlemmene for nær 9 milliarder kroner i Norge, som tilsvarer nærmere 90 prosent av samlet omsetning for disse produktområdene. 
Regulerer samhandling
Avtalen erstatter dermed avtaler helseforetaket tidligere har inngått med LFH og LMI. Avtalen regulerer samhandlingen mellom helseforetakene og industrien i forbindelse med blant annet kurs, kompetanseheving, forskning, utvikling, honorering og innkjøp. Likelydende avtaler vil bli undertegnet med de øvrige regionale helseforetakene i nær fremtid, og vil for alle være gjeldende fra 1. januar 2014.
Det fremgår bl.a. av avtalen at samarbeidet mellom medarbeidere i foretakene i helseregionen og LFHs medlemmer skal være som gjeldende offentligrettslig regelverk og anerkjente standarder/retningslinjer tilsier. Her vises det spesielt til lov om offentlige anskaffelser med forskrifter.
Det samme regelverk er også retningsgivende når det gjelder habilitet, sammen med forvaltningsloven. Men dersom det er strengere bestemmelser i partenes etiske retningslinjer eller annet regelverk som partene er bundet av, skal disse legges til grunn, heter det i avtalen. Helseforetakenes etiske retningslinjer skal legges til grunn ved samhandling med alle leverandører – uansett om disse er medlemmer av LFH eller ikke.


Les mer... http://foa.no/blog/files/8348a2cb53783ba510f8f72e7fe6388c-476.html#.UqH2LZFNNbw