Mattilsynet gammel

Lakselus: Anbefaler store soner og oppsamling av lus

Nyhet   •   des 17, 2009 09:10 CET

Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet anbefaler Mattilsynet at det bør innføres store forvaltningssoner for oppdrettsnæringen for å hindre spredning av lakselus. Instituttene anbefaler også å ta i bruk systemer for oppsamling av lus og egg etter behandling som ikke tar livet av lusene. -Mattilsynet vil bruke disse rådene som grunnlag inn i vårt videre arbeid, sier assisterende tilsysndiektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

Anbefalingene kommer etter at Mattilsynet ba de to instituttene om å utarbeide råd i forbindelse med brakklegging og felles avlusing, samt oppsamling og destruksjon av lus og egg etter behandling som ikke tar livet av lusen eller eggene.

Store soner
I diskusjonen rundt størrelse på soner har Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet brukt Hardangerfjorden som eksempel på en sone, men størrelsen på sonene kan variere.

Mellom soner som har ulik produksjonssyklus, bør det vurderes å innføre brakkleggingssoner på minst 40 km.

Oppsaling av lus
Instituttene anbefaler også å ta i bruk systemer for oppsamling av lus og egg etter behandling som ikke tar livet av lusene.

Ved slakterier og brønnbåttransport bør det derfor vurderes om det skal innføres filtrering av vann for å hindre spredning av lakselus.

Vil bruke rådene
Mattilsynet har fokus både på kortsiktige og langsiktige løsninger i lusesaken. Et langsiktig tiltak Mattilsynet konkret jobber med, er etablering av soner.

- Vi har nå fått svar fra VI og HI på vår forespørsel. Rådene vil være både faglig støtte i arbeidet med utarbeidelse av soner, og de vil være med på å danne grunnlaget for de føringer hovedkontoret vil gi sine regioner om arbeidet med slike soner, sier Fjetland.

Soneforskrifter snart på høring
Nå vil Mattilsynets hovedkontor lese gjennom og kommenterer rådene. De sendes så ut til regionene i løpet av uken. Regionene skal da ta de faglige rådene med i vurderingen av eventuelle soner.

- Sonene vi nå jobber med ønsker vi å få iverksatt så raskt som mulig. For at næringen skal få anledning til å planlegge sin drift i forhold til soner som etableres, er det derfor viktig av hensyn til næringen, at forslagene kommer raskt ut på høring. Næringen har også fått oversendt rådene, og det er viktig at de baserer de løsningene de selv planlegger på de samme faglige forutsetningene, understreker Fjetland.

- Arbeid med soner som strategi for bekjempelse av lakselus er et langsiktig tiltak. På kort sikt er det viktig at vi fortsetter arbeidet med avlusning i selve anleggene, avslutter Fjetland.

Les mer om saken hos Havforskningsintittuet
Les mer om saken hos Veterinærinstituttet

Kontaktperson:
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør. Mattilsynet. Tel: 51 68 43 10 / 41 43 07 09

Last ned: