Mattilsynet gammel

Lakselus Forskrift om sone for samordnet avlusning er fastsatt

Nyhet   •   des 22, 2009 17:02 CET

Fiskeri- og kystdepartementet har den 22. desember fastsatt en forskrift som pålegger oppdrettsnæringen å gjennomføre samordnede vinter- og våravlusninger. Forskriften pålegger alle oppdrettsanlegg med laksefisk langs kysten fra og med Rogaland til og med Nordland å gjennomføre en samordnet avlusing i januar og en i mars, før den ville laksesmolten forlater elvene.

Formålet med forskriften er å forebygge og begrense skadevirkningen av lakselus på viltlevende bestander av laksefisk. Samtidig reduseres det totale antallet behandlinger per sesong, noe som vil motvirke risikoen for utvikling av resistens hos lusa mot behandlingsmidlene.

Se forøvrig pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.