Mattilsynet gammel

Lakselus: Lusenivået ned, men faren er ikke over

Nyhet   •   jan 13, 2010 17:20 CET

Lusenivået gikk ned fra november til desember i hele landet. - Det er bra, og som forventet. Til tross for nedgangen er lusenivået fremdeles høyt og faren er ikke over, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Joakim Lystad

Innrapporteringer fra oppdrettsnæringen viser at lusenivået i desember gikk ned i hele landet. Det var nedgang i både i kjønnsmodne hunnlus og i bevegelige lus.

- I tillegg til de omfattende behandlingstiltakene bidrar lave vanntemperatur om vinteren til at lusa reproduserer seg dårligere, sier Lystad.

Det var i desember færre anlegg som oversteg grensen for når tiltak mot lus skal iverksettes, og overskridelsene er lavere enn hva de har vært tidligere.

- Lusenivået er tross nedgang fremdeles høyt og faren er ikke over. Lusenivået må ytterligere ned til våren, sier Lystad.

Mattilsynet følger spesielt opp de anleggene som ligger over tiltaksgrensen, men jobber også generelt sett mot næringen for at lusenivået skal være lavest mulig.

Mattilsynet forventer at den årvisse koordinerte vinteravlusingen i januar og våravlusingene i mars og april vil føre til et lavere lusetrykk når villakssmolten vandrer ut til våren. Slike avlusinger har tidligere gitt god effekt.

- Samtidig vet vi at det er til dels store lokale variasjoner i hvor effektive lusemidlene er. Derfor knytter det seg usikkerhet til resultatet av årets samordnede vinter- og våravlusinger, forteller Lystad.

Mattilsynet forventer at næringen gjør det de plikter for å få ned lusetrykket, at de koordinerer arbeidet sitt, gjennomfører riktig behandling og sørger for rask utslakting dersom man ikke får kontroll på lusenivået i anlegget.

Som et ledd i en mer langsiktig strategi utarbeider Mattilsynet lokale forskrifter i områdene der problemet er størst. I første omgang er det planer om å opprette slike soneforskrifter i Trøndelag, Hordaland og Rogaland.

- I de enkelte sonene kan det bli endret drift, koordinert lusearbeid og periodevis brakklegging. Noen av tiltakene vil begynne å gjelde allerede fra høsten av, avslutter Lystad.

Mattilsynet kommer med en sammenstilt rapport over situasjonen torsdag.

Kontaktperson:
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør. Mattilsynet. Tel: 51 68 43 10 / 41 43 07 09