Mattilsynet gammel

Lakselus: Ny hjelp for fiskeoppdrettere

Nyhet   •   des 17, 2009 17:19 CET

En ny lakselusveileder er utarbeidet for å hjelpe oppdrettsvirksomhetene og fiskehelsetjenestene til å imøtekomme de store utfordringene med effektiv lusebekjempelse.

Lakselusveilederen er utarbeidet av Veterinærinstituttet etter initiativ fra Mattilsynet og vil erstatte de nasjonale terapianbefalingene fra juni 2000.

Statens legemiddelverk, havbruksnæringen, fiskehelsetjenester, forskere og legemiddelleverandører har vært bidragsytere til den nye veilederen. Intensjonen er at Lakselusveilederen revideres periodevis ved endringer i regelverket og/eller når ny og nyttig kunnskap foreligger.

Her finner du lakselusveilederen

Last ned: