Mattilsynet gammel

Lakselus: Statusrappport fra Mattilsynet oppdatert 14. januar

Nyhet   •   jan 15, 2010 17:08 CET

Mattilsynet har utarbeidet en statusrapport på lakselussituasjonen. Her presenteres oppdaterte lusetall, utviklingen av lusenivået de siste månedene og oversikt over antall anlegg med overskridelser.

I tillegg gis en oversikt over resistensbildet og virkemiddelbruken til Mattilsynet fra luseforskriften trådte i kraft i august 2009 og fram til 13. januar 2010.

Rapporten oppdateres hver 14. dag i forbindelse med rapporteringene fra Mattilsynets regionkontorer til Hovedkontoret. En gang i måneden vil den også inneholde oppdaterte lusetall.

Dato for de neste rapporteringene:

  • 27. januar
  • 10. februar (inkludert lusetall)
  • 24. februar
  • 10. mars (inkludert lusetall)

Kontaktpersoner for kommentarer:
Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør, 41 43 07 09

For spørsmål knyttet til regionene:

  • Region Rogaland / Agder: Hallgeir Herikstad, tlf. 915 39 683
  • Region Hordaland / Sogn og Fjordane: Roald Vaage, tlf. 976 85 485
  • Region Trøndelag / Møre og Romsdal: Knut Rønningen, tlf. 415 17 917
  • Region Nordland: Ragnhild Verningsen, tlf. 950 47 176
  • Region Troms / Finnmark: Jan Fredriksen, tlf. 909 75 172
Last ned: