Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Ansvar til Fylkeskommunene

Nyhet   •   des 01, 2009 14:07 CET

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet ønsker å styrke fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører. Fra 2010 får også fylkeskommunene ansvar for gjennomføringen av landbrukspolitikken.

Forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2010 og innebærer oppgaveoverføringer fra statlig, til regionalt folkevalgt nivå innenfor områder som landbruk, miljø, samferdsel, marin sektor og utdanning. En viktig målsetting med reformen er å styrke fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører.

På landbruks- og matområdet får fylkeskommunene medansvar for oppgaver innenfor verdiskaping i landbruket, klima, areal og samfunnsplanlegging, samt ansvar for en tilskuddsordning på 20 millioner kr til styrking av arbeidet med rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket.

Landbruk: Landbruks- og matdepartementet ønsker å styrke fylkeskommunene som regionale utviklingsaktører.