Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Bærebjelke i Trøndelag

Nyhet   •   jan 11, 2010 16:15 CET

Landbruk: Landbruket gir grunnlag for 18 prosent av arbeidsplassene i Nord-Trøndelag og 8 prosent av arbeidsplassene i Sør-Trøndelag. For hver arbeidsplass i jord- og skogbruket, genereres det 1,5 arbeidsplasser i andre sektorer.

Landbruket er den mest sentrale næringsmessige bærebjelken i Trøndelag. Det går fram av rapporten "Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag", som er utgitt av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Mjølk og skog
Nord-Trøndelag er det fylket i landet som har størst andel sysselsatte i landbruket, men er samtidig det fylket der denne andelen går sterkest tilbake. Dette skyldes i stor grad rasjonaliseringen innen mjølkeproduksjonen.

Etter mjølkeproduksjon er det skogbruk og relatert industri som er av størst betydning i det trønderske landbruket.


Landbruk: Landbruket gir grunnlag for 18 prosent av arbeidsplassene i Nord-Trøndelag og 8 prosent av arbeidsplassene i Sør-Trøndelag. Foto: Vigleik Stusdal