Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Bioforsk-konferansen 2010

Nyhet   •   des 15, 2009 09:25 CET

Landbruk: Program og påmelding til Bioforsk-konferansen 10. og 11. februar 2010, er nå tilgjengelig på nett. Departementsråd Olav Ulleren i Landbruks- og matdepartementet holder ett av plenumsforedragene med temaet ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken.

Landbruk - se program og påmelding hos Bioforsk
I fellessesjonen 10. februar er utgangspunktet for innledningene og diskusjonene; ”I årene framover må landbruksproduksjonen både nasjonalt og internasjonalt økes med 20-30 % i forhold til dagens nivå for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Samtidig skal landbruket bidra til å sikre biologisk mangfold, løse klimautfordringene og ivareta kulturlandskap og bosetting på landsbygda. Innlederne vil fra forskjellig ståsted gi sine betraktninger om hvordan denne oppgaven kan og må løses. Hvilken landbrukspolitikk og hvilke tiltak skal til for å nå disse målene? Hvordan fortoner utfordringene seg i et europeisk perspektiv? Vil norsk landbruk klare sin del av jobben, og hvilke kunnskapsbehov blir de viktigste?”.

Landbruk: Program og påmelding til Bioforsk-konferansen 10. og 11. februar 2010på Quality Hotel & Resort Sarpsborg, er nå tilgjengelig på nett.