Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Færre eiendommer overdratt

Nyhet   •   des 08, 2009 13:49 CET

Landbruk: Nærmere 8 500 landbrukseiendommer skiftet eier i 2008. Det er en nedgang på 3 prosent fra året før. Eieren drev jorda i egen regi på hver sjette eiendom på overdragelsestidspunktet.

Det siste tiåret har rundt 5 prosent av landets 188 000 landbruks-eiendommer blitt overdratt årlig. I 2008 skiftet i alt 8 450 landbruks-eiendommer eier. En av tre overdragelser var et skifteoppgjør eller tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo. Den neste tredjedelen var omsetninger i fritt salg, mens hver femte overdragelse ble registrert som gave.

Oftest eierskifte i Hedmark og Nordland
I 2008 var omsetningstakten høyest i Hedmark og Nordland, hvor 5,3 prosent av de registrerte landbruks-eiendommene ble omsatt, og lavest i Møre og Romsdal, hvor 3,9 prosent av eiendommene fikk ny eier.Landbruk: Nærmere 8 500 landbrukseiendommer skiftet eier i 2008. Foto: LMD

Landbruk: Nærmere 8 500 landbrukseiendommer skiftet eier i 2008.