Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: God lønnsomhet i kylling

Nyhet   •   jan 11, 2010 16:25 CET

Landbruk: Fra 2004 til 2008 økte antall bruk med produksjon av slaktekylling fra 511 til 637. Samtidig økte antall leverte slaktekyllinger fra 42,2 millioner til 61 millioner.

Etterspørselen steg også i perioden 2004 til 2008, og først mot slutten av 2008 lå produksjonen over etterspørselen, noe som førte til en overdekning i markedet.

Lønnsomheten i perioden 2005-2007 var god for produksjon av slaktekylling, og særlig var 2007 et godt år med en lønnsevne per time på kr 550. Sammenlignet med andre produksjoner i jordbruket var arbeidsforbruket lavt, med et gjennomsnitt på 664 timer, eller 0,36 årsverk pr jordbruksbedrift i 2007.


Landbruk: Fra 2004 til 2008 økte antall bruk med produksjon av slaktekylling fra 511 til 637. 
Foto: SXC/NILF

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.

Landbruk: Fra 2004 til 2008 økte antall bruk med produksjon av slaktekylling fra 511 til 637. Samtidig økte antall leverte slaktekyllinger fra 42,2 millioner til 61 millioner.