Landbruks- og matdepartementet

Landbruk i Stortingets spørretime

Nyhet   •   feb 03, 2010 17:36 CET

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) svarte i dag på spørsmål fra representanten Torgeir Trældal (FrP) om Statskog SF og festekontrakter til bolig- og fritidsformål.

Statskog SF er organisert som statsforetak etter Statsforetaksloven. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.

Forsidebilde: Torbjørn Tandberg