Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Interpellasjon i Stortinget

Nyhet   •   jan 08, 2010 09:54 CET

Landbruk: Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) svarte i dag på interpellasjonen fra Torgeir Trældal (FrP) vedrørende rammebetingelsene for næringsmiddelindustrien.

Landbruks- og matministeren understreket blant annet at; Regjeringen er opptatt av konkurranseforholdene og utviklingen i hele den norske matsektoren. Dette vil bli ett av temaene i den kommende stortingsmeldinga. Gode rammebetingelser er viktig for å sikre en utvikling i tråd med målsettingene vi har for matproduksjon i Norge, for matsikkerheten, kvalitet, mangfold og trygghet for forbrukerne.