Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Mjølkesamdrifter i Nord-Trøndelag

Nyhet   •   jan 15, 2010 00:09 CET

Landbruk: En rapport om 16 mjølkesamdrifter konkluderer med at økonomien blir ikke bedre for mjølkebruk ved å gå inn i samdrift. Fordeler er bl.a. ordnet fritid og ferie.

Ledelse og kommunikasjon
Melkeproduksjon i samdrift forutsetter interesserte og kompetente drivere, heter det i rapporten.  God ledelse og kommunikasjon for å utnytte potensialet hos deltakerne og i produksjonen er viktig. Det må derfor settes større fokus på kunnskap om driftsledelse i store enheter, teambygging, ledelse og kommunikasjon.

De fleste samdriftsdeltakerne uttrykker stor tilfredshet med å være i et arbeidsfellesskap og ha ordnet arbeidstid.

Rapporten er utarbeidet av samarbeidsprosjektet "Lykkelig som stor" mellom Fylkesmannens Landbruksavdeling, Nord-Trøndelag Bondelag, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge, Sparebank1 SMN, Trøndelag Forsøksring og Landbrukets Fagsenter Namdal, der Landbrukets Fagsenter har hatt prosjektledelsen.


Landbruk: En rapport om 16 mjølkesamdrifter konkluderer med at økonomien blir ikke bedre for mjølkebruk ved å gå inn i samdrift. Foto: Eva Pauline Hedegart