Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Mulig å tjene penger på hest

Nyhet   •   jan 11, 2010 16:17 CET

Landbruk: Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og er en viktig del av drifta på mange gårdsbruk.

Driftsanalyser på fire bruk i Rogaland som har hest som tilleggsnæring, viser en lønnsevne per time som varierer fra kr 58 til 246 per time. Det var stor variasjon i driftsopplegg og arbeidsinnsats på brukene. I forbindelse med analysene på brukene i Rogaland ble det også gjennomført en spesialundersøkelse på driftsgranskingsbruk som har hest som tilleggsnæring. Også på disse brukene ga hesteholdet et positivt bidrag til totaløkonomien.

Interesse for hest og et ønske om å utnytte ressursene på gården var viktigste drivkreftene for å starte med hest. Nærhet til markedet og et godt hestemiljø ble pekt på som viktige faktorer for å lykkes med hestenæring. En positiv holdning og tilrettelegging fra den lokale forvaltningen var også viktig for om satsingen skulle lykkes.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) er et frittstående og uavhengig statlig forskningsinstitutt med tilknytning til Landbruks- og matdepartementet.


Landbruk: Interessen for bruk av hest til sports- og fritidsaktiviteter er økende i Norge. Foto: LMD

Landbruk: En vesentlig del av hesteholdet drives med utgangspunkt i landbrukseiendommer, og er en viktig del av drifta på mange gårdsbruk.