Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Norsk akevitt ut på høring

Nyhet   •   des 20, 2009 23:25 CET

Landbruk: Den norske akevitten er i ferd med å bli det samme for nordmenn som whisky er for skottene og konjakk er for franskmennene. Nå sendes det på høring forslag til hvilke krav som skal stilles til Norsk akevitt.

Landbruk - se hele høringssaken om spritforskriften hos Mattilsynet
- Fra å være en lavstatusbrennevin har Norsk akevitt de siste årene gjennomgått en bemerkelsesverdig utvikling. Den norske akevitten er i ferd med å bli det samme for nordmenn som whisky er for skottene og konjakk er for franskmennene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Vi har fått en sann flora av nye akevitt-slag, og salget i Norge har økt med 25 prosent siden 2004. Ikke minst nå i julehøytiden står det Norsk akevitt på mange bord, sier Brekk.

- Akevitt er 200 år gammel norsk kulturhistorie. Den er del av vår særnorske kulturarv, laget i Norge av norske poteter og med norsk karve. Vi må sikre at det blir slik også i framtida. Når folk kjøper Norsk akevitt skal de vite at de kjøper et norsk kvalitetsprodukt. Hvis vi vil beskytte betegnelsen, må vi også beskytte innholdet, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.


Landbruk: - Den norske akevitten er i ferd med å bli det samme for nordmenn som whisky er for skottene og konjakk er for franskmennene, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Eksport
Norsk akevitt en beskyttet betegnelse i EØS-avtalen i dag, sikret ved tilpasninger i EØS-avtalen. - Slik må det være også i framtida, både i Norge og i utlandet. EU er et viktig eksportmarked for norsk akevitt, sier Lars Peder Brekk. Han håper på å få mange gode innspill i høringsrunden, slik at det blir et godt regelverk som kan bidra til å fremme norsk akevitt både i Norge og Europa.

Høring
På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet på høring et forslag om endringer i spritforskriften. I høringsbrevet er det blant annet foreslått at det blir innført krav om at akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede betegnelsen ”Norsk akevitt” må være produsert i Norge.

Landbruk: Den norske akevitten er i ferd med å bli det samme for nordmenn som whisky er for skottene og konjakk er for franskmennene.