Landbruks- og matdepartementet

Landbruk: Nye satser for omsetningsavgift for 2010

Nyhet   •   des 21, 2009 00:03 CET

Landbruk: Satsene for omsetningsavgift for 2010 endres moderat. Avgiften økes for storfekjøtt, egg og fjørfekjøtt med bakgrunn i markedssituasjonen. For melk, kjøtt av sau/lam, svinekjøtt er det ingen endringer.

Den maksimale omsetningsavgiften for storfekjøtt øker med 45 øre til 140 øre. Omsetningsavgiften for egg øker med 10 øre til 70 øre. Bakgrunnen for disse økningene er forventet overskudd i 2010. For fjørfekjøtt øker omsetningsavgiften med 3 øre til 17 øre pr kg, med bakgrunn i kapitalsituasjonen i omsetningsavgiftsfondet. For de andre produktene er det ingen endringer i omsetningsavgiftene fra 1. januar 2010.

Ku- og geitmelk 9 øre pr liter
Kjøtt av storfe og kalv maks 140 øre pr kg
Kjøtt av sau og lam maks 200 øre pr kg
Kjøtt av gris maks 140 øre pr kg
Egg 70 øre pr kg
Kjøtt av kylling 17 øre pr kg
Kjøtt av kalkun 17 øre pr kg
Korn og oljefrø maks 5 øre pr. kg
Pelsdyrskinn 1,0 % av salgssummen

Omsetningsavgift
Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon for å finansiere tiltak for å fremme omsetningen.

Omsetningsavgiften blir innbetalt av bøndene ved levering av produktene. Avgiften går inn i fondet for omsetningsavgift og blir brukt til finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Omsetningsavgiften på korn, kjøtt av gris, sau/lam og storfe/kalv er fastsatt som en maksimalsats. Innenfor denne øvre grensen kan Omsetningsrådet endre avgiften gjennom året ved behov.

Landbruk: Moderate endringer i omsetningsavgiftene for 2010